Wynagrodzenie

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 r. wynosi:

od 01.01.2023
od 01.07.2023
3.490,00 zł
3.600,00 zł
22,80 zł [stawka godzinowa]
23,50 zł [stawka godzinowa]

Podatki

Podatek dochodowy od osób prawnych:

  • Podstawowa stawka podatku dochodowego wynosi 19%. Stawka ta ma zastosowanie także do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
  • Stawka podatku 9% dotyczy tzw. małych podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 2 mln euro oraz podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej.

Podatek dochodowy od osób fizycznych:

  • koszty uzyskania przychodów w 2023 roku:
PracownikMiesięcznieRocznie
miejscowy250 zł3000 zł z jednej umowy 4500 zł z wielu umów
dojeżdżający300 zł3600 zł z jednej umowy 5400 zł z wielu umów
  • kwota wolna od podatku w 2023 roku:
Podstawa obliczenia podatkuKwota zmniejszająca podatekKwota wolna od podatku
do 120 000 zł30 000 zł3 600 zł
  • skala podatkowa w 2023 roku:
Podstawa obliczenia podatku w złotych
Podatek wynosi
ponad
do
120 000 zł
12% minus kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł
120 000 zł
10 800 zł plus 32% nadwyżki ponad 120 000 zł