Świadczymy usługi w zakresie prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej. Zapewniamy również obsługę kadrowo-płacową. Reprezentujemy naszych klientów przed US i ZUS.