Wynagrodzenie

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. wynosi 2 600 zł

Podatki

Podatek dochodowy od osób prawnych:

  • Podstawowa stawka podatku dochodowego wynosi 19%. Stawka ta ma zastosowanie także do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
  • Stawka podatku 9% dotyczy tzw. małych podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 2 mln euro oraz podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej.

Podatek dochodowy od osób fizycznych:

  • koszty uzyskania przychodów w 2020 roku:
PracownikMiesięcznieRocznie
miejscowy250 zł3000 zł z jednej umowy 4500 zł z wielu umów
dojeżdżający300 zł3600 zł z jednej umowy 5400 zł z wielu umów
  • kwota wolna od podatku w 2020 roku:
Podstawa obliczenia podatkuKwota zmniejszająca podatekKwota wolna od podatku
do 8000 zł1360 zł8000 zł
ponad 8000 zł do 13 000 złK = [1360 zł – (834,88 zł x (P – 8000 zł) : 5000 zł]

gdzie:
K – kwota zmniejszająca podatek,
P – podstawa obliczenia podatku
od 3091 zł do 8000 zł (zależnie od wysokości kwoty zmniejszającej podatek obliczonej według wzoru)
ponad 13 000 zł do 85 528 zł525,12 zł3091 zł
ponad 85 528 zł do 127 000 złK = [525,12 zł – (525,12 zł x (P – 85 528 zł) : 41 472 zł]

gdzie:
K – kwota zmniejszająca podatek,
P – podstawa obliczenia podatku
od 0 zł do 3091 zł (zależnie od wysokości kwoty zmniejszającej podatek obliczonej według wzoru)
ponad 127 000 zł0,00 zł0,00 zł
  • skala podatkowa w 2020 roku:
Podstawa obliczenia podatku w złotych
Podatek wynosi
ponad
do
85 528 zł
17% minus kwota zmniejszająca podatek*
85 528 zł
14 539,76 zł plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

* Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 albo art. 37 ust. 1 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi:

  1. 1360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;
  2. 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834,88 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
  3. 525,12 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
  4. 525,12 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.