Wynagrodzenie

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. wynosi 2 100 zł

Podatki

Podatek dochodowy od osób prawnych:

  • Podstawowa stawka podatku dochodowego wynosi 19%. Stawka ta ma zastosowanie także do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
  • Stawka podatku 15% dotyczy tzw. małych podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1,2 mln euro oraz podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych:

  • koszty uzyskania przychodów w 2018 roku:
PracownikMiesięcznieRocznie
miejscowy111 zł 25 gr1335 zł z jednej umowy 2002 zł 05 gr z wielu umów
dojeżdżający139 zł 06 gr1668 zł 72 gr z jednej umowy 2502 zł 56 gr z wielu umów

 

  • kwota wolna od podatku w 2018 roku:
Podstawa obliczenia podatkuKwota zmniejszająca podatekKwota wolna od podatku
do 6600 zł1188 zł6600 zł
ponad 6600 zł do 11 000 złK = [1188 zł – (631,98 zł x (P – 6600 zł) : 4400 zł]

gdzie:
K – kwota zmniejszająca podatek,
P – podstawa obliczenia podatku
od 3091 zł do 6600 zł (zależnie od wysokości kwoty zmniejszającej podatek obliczonej według wzoru)
ponad 11 000 zł do 85 528 zł556,02 zł3091 zł
ponad 85 528 zł do 127 000 złK = [556,02 zł – (556,02 zł x (P – 85 528 zł) : 41 472 zł]

gdzie:
K – kwota zmniejszająca podatek,
P – podstawa obliczenia podatku
od 0 zł do 3091 zł (zależnie od wysokości kwoty zmniejszającej podatek obliczonej według wzoru)
ponad 127 000 zł0,00 zł0,00 zł

 

  • skala podatkowa w 2018 roku:
Podstawa obliczenia podatku w złotych
Podatek wynosi
ponad
do
85 528 zł
18% minus kwota zmniejszająca podatek*
85 528 zł
15 395 zł 04 gr plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

* Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 albo art. 37 ust. 1 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi:

  1. 1188 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6 600 zł;
  2. 1188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6 600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 000 zł;
  3. 556,02 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
  4. 556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.